Skuteczna praca zdalna- narzędzia i techniki

Shape Image One
18 students


Pandemiczny dzień pracy wydłużył się o 48 minut, a liczba spotkań w tym czasie zwiększyła się. Przedmiotem analiz stał się wpływ przeniesienia pracowników do domów na ich  produktywność, morale, kulturę, koszty i inne czynniki w celu określenia, w jaki sposób zmodyfikować modele pracy. Pracownicy logują się do systemów w  nietypowych momentach, wysyłają więcej poczty elektronicznej. 

Dla częsci pracowników praca zdalna to do niedawna forma benefitu pracowniczego, dzisiaj rzeczywistość organizacji na całym świecie, dlatego ważnym elementem jest nauka efektywnej pracy zdalnej.

Tymczasem właściwe przygotowanie się do pracy zdalnej może znacznie poprawić jej efektywność. Niezbędne jest wdrożenie nowych technik pracy oraz zbudowanie nowych kompetencji. 

 

Na to szkolenie możesz otrzymać dofinansowanie!

 Sprawdź

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafić:

 • wymieniać narzędzia informatyczne wspomagające organizację pracy, realizację zadań i komunikację w trybie pracy zdalnej,
 • używać narzędzi do podpisywania umów online,
 • omawiać narzędzia stosowane w organizacji, wskazując ich funkcjonalności, cele i możliwości ich wykorzystania,
 • posługiwać się narzędziami online w codziennej komunikacji z zespołem, przełożonymi oraz otoczeniem organizacji, dobierając kanały komunikacji adekwatnie do treści, formy i parametrów technicznych komunikatu, z uwzględnieniem możliwości technicznych jego odbioru przez adresata,
 • konfigurować narzędzia zgodnie z wytycznymi przedsiębiorstwa, w szczególności w zakresie polityki komunikacyjnej, wizualizacji i zabezpieczenia informacji,
 • stosować metody i techniki minimalizujące ryzyko nieporozumień, w tym braku dotarcia komunikatu do odbiorcy,
 • dokumentować przekazanie i odbiór komunikatu, zgodnie z polityką przedsiębiorstwa,
 • korzystać z narzędzi umożliwiających zdalny dostęp do zasobów zgromadzonych w sieci firmy, zgodnie z przyznanym poziomem dostępu i zachowaniem zasad bezpieczeństwa danych,
 • organizować pracę zespołu w sieci, dobierać narzędzia adekwatnie do specyfiki realizowanych zadań oraz potrzeb
 • organizować i udostępniać niezbędne zespołowi informacje i dokumenty w sieci, zapewniać możliwość wspólnej pracy z dokumentami w czasie rzeczywistym, wspierać w rozwiązywaniu problemów technicznych,
 • przygotowywać spotkania online, w tym dobierać technologie, zapewniające możliwość uczestnictwa w spotkaniu zapraszanych osób, konfigurować parametry spotkania w narzędziach, wysyła zaproszenia z danymi dostępowymi wraz z instrukcją dołączenia,
 • potwierdzać otrzymanie zaproszeń, wspierać w rozwiązywaniu problemów technicznych z dołączeniem do spotkania,
 • prowadzić zdalne prezentacje z wykorzystaniem funkcjonalności narzędzi, angażując i utrzymując uwagę uczestników spotkania,
 • tworzyć prezentacje dostosowane do trybu i sposobu ich wyświetlania w danym narzędziu

Szkolenie realizowane w formie warsztatu w trybie zdalnym:

3 dni- 18h

Część teoretyczna -6h

Część praktyczna- 12h.

 

Minimalna liczba uczestników: 8

Maksymalna liczba uczestników: 12

 

Dla kogo:

Pracownicy małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, a także administracji publicznej, w szczególności kadra zarządzająca i kierownicza.

Trener:

Na to szkolenie możesz otrzymać dofinansowanie!

 Sprawdź

 • Cena
  1,200zł
 • Organizator TALENTSFERA
 • Czas trwania 18 godzin
 • Ilość tematów 21
 • Maksymalna liczba uczestników 18 Maksymalna liczba uczestników
 • Data wydarzenia 30/10/2020

Być może spodobają Ci się także te kursy

990zł 690zł

Lean management w optymalizacji procesów HR

Jakie korzyści uzyskasz z udziału w programie?

1. w zakresie wiedzy: uczestnik ma wiedzę z zakresu głównych koncepcji Lean, funkcji HR w środowisku Lean, pozna podstawy standaryzacji procesów
2. w zakresie umiejętności: uczestnik potrafi mapować procesy, korzystać z narzędzi Lean.
3. w zakresie kompetencji społecznych: uczestnik jest gotów do optymalizacji procesów HR przy wykorzystywaniu narzędzi Lean, Nabycie umiejętności zaplanowania działania poprawy
efektywności zespołów realizujących prace mało powtarzalne i przy zmieniającym się obciążeniu występujące często w pracy HR

2,500zł 1,990zł

Innowacyjny HR Biznes Partner

Co może zaoferować pracownikowi dział HR we współczesnym świecie? Jaką funkcję pełni HR Biznes Partner? Zawód HR Biznes Partnera znalazł się na liście najbardziej perspektywicznych zawodów w Polsce w 2017 [Hays dla Forbes].

599zł

Anatomia skutecznego onboardingu. Projektowanie adaptacji pracowników

Wdrażanie pracowników jest istotną częścią procedury zatrudniania w każdej firmie. To bezpieczna inwestycja, która pomoże w zbudowaniu konkurencyjnej pozycji na rynku, a skutecznie wdrożeni pracownicy będą pracować efektywnie.

error

Spotkajmy się w mediach społecznościowych!