28 wrzesień

Poprawa Zarządzania Zmianami: Klucz do Sukcesu Organizacji

Zarządzanie zmianami jest kluczowym elementem rozwoju organizacji. W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, firmy muszą być elastyczne i gotowe do adaptacji. W tym wpisie omówimy, jak poprawić zarządzanie zmianami i zminimalizować negatywne skutki dla pracowników. Planowanie: Opracuj klarowny i spójny plan …

28 wrzesień

Jak Budować i wdrażać zasady DEI w Twojej firmie

Różnorodność, równość i inkluzywność (DEI) są kluczowymi elementami każdej prężnie rozwijającej się organizacji. W dzisiejszym zglobalizowanym świecie, gdzie różnorodność kulturowa jest normą, firmy muszą aktywnie pracować nad włączeniem DEI w swoje codzienne działania. W tym wpisie omówimy, jak budować świadomość i wdrażać zasady DEI w Twojej firmie, aby stworzyć środowisko pracy, które jest przyjazne, otwarte i akceptujące dla wszystkich.Organizuj regularne szkolenia i warsztaty dotyczące DEI dla wszystkich pracowników. Edukacja jest kluczowym elementem w budowaniu świadomości i zrozumienia różnorodności. Szkolenia powinny obejmować tematy takie jak tolerancja, akceptacja i szacunek dla różnic indywidualnych.

02 kwiecień

Lean w HR – jak zacząć?

Zasady Lean (lub Lean Manufacturing, Lean Enterprise, itp.) koncentrują się na budowaniu kultury, w której każdy jest nieustannie skoncentrowany na eliminowaniu marnotrawstwa w swoim środowisku. Innymi słowy, dostarczanie produktów lub usług poprzez usprawnione procesy, które minimalizują działania niewnoszące wartości dodanej …

15 marzec

50 terminów z zakresu Agile, które każdy musi znać (szczegółowy słownik)

Miliony zespołów biurowych i wirtualnych  na całym świecie używają metody Agile, która  ewoluując przez lata, stworzyła wiele zasad, metodologii i praktyk Agile. W rezultacie zespoły stosujące metodykę Agile stworzyły własną terminologię, która ułatwia poruszanie się po “zwinnym” świecie.  Poniżej wyjaśnimy …

error

Spotkajmy się w mediach społecznościowych!