Agile Coach

1 900,00 

Kategoria:

Description

2dni, 16 godzin szkolenia Agile Coach online w godzinach 9.30-15.00.

Certyfikat ACAC jest wydawany przez Scrum Institiute i poświadcza kompetencje w zakresie wspierania zwinnych zespołów i tworzenia warunków do zwinnej transformacji firmy. International Scrum Institute ™ jest wiodącym niezależnym instytutem certyfikacyjnym i akredytacyjnym, który pomaga potwierdzić swoje kompetencje w dziedzinie Scrum. Do lutego 2021r Scrum Institute wystawił ponad 673,700 certyfikatów w 143 krajach na świecie.

Jakie korzyści uzyskasz z udziału w programie?

  • Uczestnik przystępuje do międzynarodowego egzaminu online potwierdzającego kompetencje, po otrzymaniu pozytywnego wyniku egzamin kończy się wydaniem certyfikatu AGILE COACH. Certyfikat przyznawany jest dożywotnio, a jego autentyczność potwierdza wpis do bazy.
    • Materiały szkoleniowe oraz certyfikat przygotowane przez Scrum Inst.

 

Zakładane efekty uczenia się:

1. w zakresie wiedzy: uczestnik ma wiedzę z zakresu zwinnych technik wspierających zespoły,
jak bycie zwinnym wspiera biznes, wartość biznesową i jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu
zespołu – szczególnie w niepewnych warunkach biznesowych
2. w zakresie umiejętności: uczestnik potrafi wspierać zwinne zespoły w usuwaniu przeszkód,
które wykraczają poza możliwości zespołu
3. w zakresie kompetencji społecznych: uczestnik jest gotów do wsparcia zmiany w kierunku
zwinnej organizacji na drodze do zwinności i innowacyjności

Ramowy plan wykładu:

1. Czym jest Agile, z jakiego powodu organizacje potrzebują być Agile by przetrwać i
uczestniczyć w zmieniającym się świecie, jak działa Agile i jak zmierzyć korzyści z
biznesowego punktu widzenie.
2. Sposoby identyfikacji potencjalnych okazji i wpływu Agile’a na wartość biznesową
3. Porównania praktyk Agilowych z alternatywnymi praktykami biznesowymi
4. Jak wspierać zmianę i wspierać agilowe zespoły przy użyciu podejścia empirycznego
5. Na czym polega profesjonalny Agile Coaching?
6. Narzędzia pracy Agile Coacha
7. Motywacja 3.0 – motywowanie i doskonalenie zespołów
a) Techniki motywowania
b) Efektywne doskonalenie
8. Interwencje Agile Coacha
a) Budowanie zrozumienia wewnątrz zespołu i w organizacji
b) Feedback rozwojowy – Empowerment
c) Rozwiązywanie konfliktów

 

Agile Coach — kurs z certyfikatem

Wybierając kurs Agile Coach, zdobędziesz wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, co pozwoli Ci wdrożyć zasady zwinnego zarządzania zespołami w Twojej organizacji, a także wspierać te już pracujące w technikach zwinnych. Po dwudniowych wykładach otrzymasz dostęp do międzynarodowego egzaminu, który potwierdzi biegłość w znajomości roli oraz kompetencji i narzędzi Agile Coacha. To doskonały sposób na podniesienie swoich kwalifikacji w zawodzie specjalisty HR i rozpocząć drogę zmian.

Szkolenie Agile Coach — nowoczesne techniki w Twojej firmie

W technikach zwinnych pracują nie tylko firmy z branży IT, ale również wiele innych, w których istotne jest efektywne zarządzanie czasem, projektem i utrzymanie motywacji zespołów na wysokim poziomie. Na szkoleniu Agile Coach dowiesz się, w jaki sposób wykorzystać potencjał pracowników, jak skutecznie rozwiązywać problemy w grupach realizujących projekty, a także nauczysz się usuwania przeszkód stojących na drodze do celu podległych grum. Zapraszamy!

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Agile Coach”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.