Agile Coach

1 200,00 

Kategoria:

Description

2dni, 16 godzin szkolenia online w godzinach 9.30-15.00.

Certyfikat ACAC jest wydawany przez Scrum Institiute i poświadcza kompetencje w zakresie wspierania zwinnych zespołów i tworzenia warunków do zwinnej transformacji firmy. International Scrum Institute ™ jest wiodącym niezależnym instytutem certyfikacyjnym i akredytacyjnym, który pomaga potwierdzić swoje kompetencje w dziedzinie Scrum. Do lutego 2021r Scrum Institute wystawił ponad 673,700 certyfikatów w 143 krajach na świecie.

Jakie korzyści uzyskasz z udziału w programie?

  • Uczestnik przystępuje do międzynarodowego egzaminu online potwierdzającego kompetencje, po otrzymaniu pozytywnego wyniku egzamin kończy się wydaniem certyfikatu AGILE COACH. Certyfikat przyznawany jest dożywotnio, a jego autentyczność potwierdza wpis do bazy.
    • Materiały szkoleniowe oraz certyfikat przygotowane przez Scrum Inst.

 

Zakładane efekty uczenia się:

1. w zakresie wiedzy: uczestnik ma wiedzę z zakresu zwinnych technik wspierających zespoły,
jak bycie zwinnym wspiera biznes, wartość biznesową i jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu
zespołu – szczególnie w niepewnych warunkach biznesowych
2. w zakresie umiejętności: uczestnik potrafi wspierać zwinne zespoły w usuwaniu przeszkód,
które wykraczają poza możliwości zespołu
3. w zakresie kompetencji społecznych: uczestnik jest gotów do wsparcia zmiany w kierunku
zwinnej organizacji na drodze do zwinności i innowacyjności

Ramowy plan wykładu:

1. Czym jest Agile, z jakiego powodu organizacje potrzebują być Agile by przetrwać i
uczestniczyć w zmieniającym się świecie, jak działa Agile i jak zmierzyć korzyści z
biznesowego punktu widzenie.
2. Sposoby identyfikacji potencjalnych okazji i wpływu Agile’a na wartość biznesową
3. Porównania praktyk Agilowych z alternatywnymi praktykami biznesowymi
4. Jak wspierać zmianę i wspierać agilowe zespoły przy użyciu podejścia empirycznego
5. Na czym polega profesjonalny Agile Coaching?
6. Narzędzia pracy Agile Coacha
7. Motywacja 3.0 – motywowanie i doskonalenie zespołów
a) Techniki motywowania
b) Efektywne doskonalenie
8. Interwencje Agile Coacha
a) Budowanie zrozumienia wewnątrz zespołu i w organizacji
b) Feedback rozwojowy – Empowerment
c) Rozwiązywanie konfliktów

 

Agile Coach — kurs z certyfikatem

Wybierając kurs Agile Coach, zdobędziesz wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, co pozwoli Ci wdrożyć zasady zwinnego zarządzania zespołami w Twojej organizacji, a także wspierać te już pracujące w technikach zwinnych. Po dwudniowych wykładach otrzymasz dostęp do międzynarodowego egzaminu, który potwierdzi biegłość w znajomości roli oraz kompetencji i narzędzi Agile Coacha. To doskonały sposób na podniesienie swoich kwalifikacji w zawodzie specjalisty HR i rozpocząć drogę zmian.

Szkolenie Agile Coach — nowoczesne techniki w Twojej firmie

W technikach zwinnych pracują nie tylko firmy z branży IT, ale również wiele innych, w których istotne jest efektywne zarządzanie czasem, projektem i utrzymanie motywacji zespołów na wysokim poziomie. Na szkoleniu Agile Coach dowiesz się, w jaki sposób wykorzystać potencjał pracowników, jak skutecznie rozwiązywać problemy w grupach realizujących projekty, a także nauczysz się usuwania przeszkód stojących na drodze do celu podległych grum. Zapraszamy!

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Agile Coach”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *