Brak finansowania. SPRAWDŹ możliwość pozyskania środków z AKADEMII MENADŻERA

Brak finansowania. Sprawdź możliwość pozyskania środków z AKADEMII MENADŻERA

Dane adresowe operatorów PSF w województwie dolnośląskim

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. (Lider Projektu)

Rataja 26, 59-220 Legnica

tel. 76 862 27 77

e-mail: uslugirozwojowe@arleg.eu

strona internetowa: https://arleg.eu/partnerstwo-na-rzecz-rozwoju-ii/  

Dane adresowe operatorów PSF w województwie kujawsko-pomorskim

Operator:

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Lider Projektu)

Włocławska 167, 87-100 Toruń

tel.tel. 56 699 54 92, 56 699 54 97,

e-mail: uslugirozwojowe@tarr.org.pl 

strona internetowa: www.tarr.org.pl

Dane adresowe operatorów PSF w województwie lubelskim

Operatorzy:

Powiaty lubelski, świdnicki, lubartowski, łęczyński oraz m. Lublin

Wschodnia Agencja Rozwoju sp. z o.o.,

Koncertowa 19/35,

20-866 Lublin

e-mail: bur@warwschod.pl

Tel.: 81 741 71 80, 785 355 302

strona internetowa: www.warwschod.pl

Powiaty: puławski, rycki, opolski, łukowski, kraśnicki, janowski

INSTYTUT ROZWOJU I INNOWACJI EURO-KONSULT SP. Z O. O.

Piłsudskiego 28/302

24-100 Puławy

e-mail: msp@euro-konsult.pl

Tel.: 81 531 88 26

strona internetowa:  www.euro-konsult.pl/projekty.html

Powiaty: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, parczewski, radzyński, tomaszowski, włodawski, zamojski oraz m. Biała Podlaska, Chełm i Zamość

Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada”

Al. Żołnierzy I AWP 3

22-100 Chełm

Tel.: 82 565 84 45

e-mail: bur_triada@triada-chelm.pl

http://triada-chelm.pl/projekty/uslugi-rozwojowe-dla-msp-w-podregionie-bialskim-i-chelmsko-zamojskim

Dane adresowe operatorów PSF w województwie lubuskim

Operatorzy:

Subregion gorzowski:

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlową w Gorzowie Wielkopolskim

Kazimierza Wielkiego 166-400 Gorzów Wielkopolski

tel: +48 957390311

e-mail: projekty@ziph.pl

strona internetowa: http://www.ziph.pl/  

Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: IV kwartał 2017 r.

Alokacja na konkurs: 49 168 685 euro

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 6 000 zł (z wkładem własnym przedsiębiorstwa)

1 godzina usługi szkoleniowej – 60 zł

1 godzina usługi doradczej – 120 zł

1 godzina studiów podyplomowych – 20 zł

Wartość 1 bonu – 60 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: system bonowy

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa – 80%

średnie przedsiębiorstwa – 70%

Preferencyjny poziom dofinansowania: + 10% jednakże nie więcej niż 80%

  1. Pracownicy powyżej 50 roku życia;
  2. Pracownicy o niskich kwalifikacjach,
  3. Przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu,
  4. Przedsiębiorstwa z branż/sektorów strategicznych
  5. Usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub polegających na walidacji, o której mowa w art. 2 pkt 22 tej Ustawy;

Dane adresowe Operatorów PSF w województwie małopolskim

Operatorzy:

Subregion Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego wraz Metropolią Krakowską

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Kordylewskiego 11

31-542 Kraków

tel: (12) 617 66 00

email: biuro@marr.pl

Dane adresowe operatorów PSF w województwie opolskim

Operator:

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Krakowska 38,

45-075 Opole

tel.: 77 403 36 00 fax.: 77 403 36 09

e-mail: szkolenia@ocrg.opolskie.pl

biuro@ocrg.opolskie.pl

strona: http://www.ocrg.opolskie.pl/

Dane adresowe operatorów PSF w województwie podkarpackim

Operatorzy:

w powiatach: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

tel: (17) 86 76 227 lub (17) 86 76 224

www.rarr.rzeszow.pl

Termin uruchomienia wsparcia dla osób fizycznych: I kwartał 2018 r.

Maksymalne dofinansowanie na osobę: od 9 000,00 zł do 15 000,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: system bonowy (oparty o system zaliczkowo – refundacyjny z wkładem własnym zgodnie z założeniami projektu)

Preferencyjny poziom dofinansowania: max 90%

Preferencje w dostępie do środków:

  1. osoby dorosłe uczestniczące z własnej inicjatywy w kształceniu ustawicznym, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby powyżej 50 roku życia;
  2. osoby dorosłe uczestniczące w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, tj. kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych;

Wybór oferty edukacyjnej i instytucji szkoleniowej nastąpi na podstawie indywidualnego wyboru przez uczestnika projektu spośród dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych.

Szczegółowe informacje o funkcjonowaniu PSF można znaleźć na stronie:

http://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/dofinansowanie_na_szkolenia_dla_firm_i_pracownikow

Dane adresowe operatorów PSF w województwie śląskim

Operatorzy:

Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna

nr tel. 32 72 85 700 (Infolinia)

email: bur@oddzial.fgsa.pl

strona internetowa: https://www.bur.fgsa.pl/

Dane adresowe operatorów PSF w województwie świętokrzyskim

Operatorzy:

Subregion województwa świętokrzyskiego z wyłączeniem miast: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko Kamienna, Starachowice 

Lider:

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

tel.: 41 343 29 10

e-mail: biuro@it.kielce.pl

www: http://it.kielce.pl/ 

Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: I kwartał 2017 r.

Alokacja na konkurs: 67 109 519,48 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 70 000,00 zł

Sposób dystrybucji: refundacja poniesionych wydatków z promesą

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa – 80%

średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania: 80%

1. przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje

2.przedsiębiorcy obejmujący wsparciem w pierwszej kolejności pracowników o niskich kwalifikacjach i pracowników powyżej 50 roku życia

3. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu

5. usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)

Dane adresowe operatorów PSF w województwie wielkopolskim

Operatorzy:

Subregion koniński:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie 

nr tel. 632 453 095 wew. 29, 32, 61,

email: edyta.kasprzak@arrkonin.org.pl

strona internetowa: http://uslugirozwojowe.arrkonin.org.pl

Subregion leszczyński:

Zakład Doskonalenia Zawodowego

Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań

nr tel. 61 868 54 17 wew. 146, kom. 603 138 382, kom. 507 077 758

email: magda.konieczna@zdz.com.pl rafal.stachowiak@zdz.poznan.pl

strona internetowa: http://www.leszczynskiecentrumuslug.pl

 

Subregion kaliski:

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości

powiaty: jarociński, pleszewski, kaliski, m. Kalisz

nr tel.  62 765 60 55

e-mail:sekretariat@inkubator.kalisz.pl

strona internetowa: https://inkubator.kalisz.pl/oferta/dotacje/subregion-kaliski-inwestuje-w-kadry/

 

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

powiaty: krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, kępiński

tel./fax: +48 62 736 11 60

e-mail: ocwp@ocwp.org.pl

strona internetowa: http://ocwp.org.pl/portfolio-item/subregion-kaliski-inwestuje-w-kadry/

 

Subregion poznański:

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

nr tel. 616 563 500

email: info@warp.org.pl

strona internetowa: http://warp.org.pl/uslugi-rozwojowe-warp/

 

Subregion pilski:

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A

nr tel. 616 710 481

email: fripww.poznan@gmail.com

strona internetowa: http://rozwijamy.eu/ 

Dane adresowe operatorów PSF w województwie zachodniopomorskim

Operatorzy:

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Św. Ducha 2

70-205 Szczecin

tel: (91) 488 24 88 fax: (91) 488 26 26

email: uslugirozwojowe@zarr.com.pl

www.zarr.com.pl

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin

tel: (91) 312 92 06; (91) 312 92 07; (91) 312 92 34

Oddział w Koszalinie:

Partyzantów 17, 75-411 Koszalin

tel/fax (94) 340 70 35, 784 689 616

Oddział w Wałczu:

Południowa 10 B, 78-600 Wałcz

tel/fax (67) 25 83 086

email: fur@fur.pfp.com.pl

www.fur.pfp.com.pl

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin

tel: (94) 341 63 30 fax: (94) 341 60 88

email: b.gorecka@karrsa.pl p.sulek@karrsa.pl l.drazkiewicz@karrsa.pl

http://uslugirozwojowe.karrsa.eu/

Biuro w Szczecinie:

Budynek Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego

Kolumba 86, 70-035 Szczecin, pok. 233

email: m.bobik@karrsa.pl

tel: 515 416 856

email: m.kondarewicz@karrsa.pl

tel: 515 416 886

Szkolenia z dofinansowaniem unijnym

W TalentSfera stawiamy na rozwój umiejętności pracowników stanowiących podstawę funkcjonowania każdej firmy. Nasze szkolenia kierowane są do kadry zarządzającej, dla której innowacja ma ogromne znaczenie. HR to bowiem nieustannie rozwijająca się dziedzina, dlatego uczestnictwo w szkoleniach tego typu jest tak ważne. Doskonale zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że nie każdą firmę stać na udział w profesjonalnych szkoleniach — w szczególności w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. Właśnie w takich przypadkach rekomendowanym rozwiązaniem są szkolenia z dofinansowaniem unijnym. Sprawdź, jak możesz je uzyskać!

Dofinansowanie unijne do szkoleń TalentSfera

Podmiotowy System Finansowania udziela dofinansowania na usługi szkoleniowe wpisane do Bazy Usług Rozwojowych. Co więcej, dofinansowanie przydzielane jest również przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie funduszy na nasze szkolenia. Wystarczy, że skonsultujesz się z nami, a my pomożemy Ci wybrać odpowiednie rozwiązanie oraz skompletować wszystkie formalności. Co ważne, wysokość finansowania sięga aż 50-80% w zależności od indywidualnych kryteriów.

Dla kogo przeznaczone są szkolenia z dofinansowaniem unijnym?

Z dofinansowania szkoleń mogą skorzystać małe, średnie oraz mikro przedsiębiorstwa, a także ich pracownicy — siedziba firmy musi jednak znajdować się na terenie województwa objętego finansowaniem. Szkolenia z dofinansowaniem unijnym to szczególnie korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorstw, których budżet szkoleniowy jest niewielki, ale zależy im na rozwoju. Zachęcamy więc do kontaktu mikro, małe i średnie firmy potrzebujące wsparcia w zakresie uzyskania finansowania szkolenia.

Dofinansowanie unijne na szkolenia w TalentSfera

Dofinansowanie możliwe jest wyłącznie w przypadku usług szkoleniowo-doradczych, które zostały wpisane do Bazy Usług Rozwojowych. Tym właśnie sposobem wszystkie nasze szkolenia, które organizujemy w TalentSfera, objęte są możliwością dofinansowania unijnego — zarówno w przypadku szkoleń otwartych, jak i zamkniętych. Dzięki temu takie szkolenia jak “Innowacyjny HR Biznes Partner” czy “Efektywna współpraca w zespole rozproszonym” są również w zasięgu Twojej firmy. Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi szkoleniami, a także że z możliwościami dofinansowania unijnego w konkretnych województwach!

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji!

error

Spotkajmy się w mediach społecznościowych!