Rola Lean Six Sigma w HR

Efektywne działania organizacji są jednym z kluczowych czynników sukcesu firmy. Na pewno, eliminacja nieefektywnych procesów to ogromna możliwość oszczędności.

Aby dostrzec i usunąć małe efektywne działania, korporacje z każdej branży zaczęły inwestować w metodologie doskonalenia procesów, takie jak Lean Six Sigma.

Właściwie zastosowana Lean Six Sigma może prowadzić do bardziej efektywnych działań, które zapewniają klientom lepsze produkty i usługi.

Wykorzystanie tej metodologii spotkać możemy w różnych obszarach działalności organizacji, zwłaszcza w łańcuchu dostaw, technologii i produkcji. Jednak jednym z obszarów, w których do tej pory nie inwestowano w Lean Six Sigma są zasoby ludzkie.

Działy HR ze swej natury nie wydają się być obszarem, w którym usprawnienie procesów przyniosłoby korzyści. W końcu HR nie wytwarza namacalnego produktu i trudno jest ilościowo zmierzyć poziom zadowolenia z tego obszaru.

Jednak HR często świadczy usługi powtarzalne. A tam, gdzie występują rutynowe operacje, jest miejsce na usprawnienie procesów, które może prowadzić do bardziej wydajnej i efektywnej obsługi klientów (w tym przypadku pracowników firmy).

Lean Six Sigma jest niezależna od branży

Jednym z kluczowych aspektów Lean, Six Sigma i Lean Six Sigma jest to, że są one agnostykami branżowymi. Chociaż Six Sigma i Lean „zaczynały na produkcji”, ich pomysły przekładają się na każdy rodzaj działalności.

Organizacje z różnych branż, takich jak służba zdrowia , rząd, szkolnictwo wyższe i wojsko, odniosły sukces dzięki narzędziom i technikom Lean i Six Sigma.

HR nie jest w tym temacie wyjątkowy. Tu również można odnieść sukces, podobnie jak inne operacje organizacyjne, stosując Lean Six Sigma.

Na przykład Lean Six Sigma może pomóc doskonalić HR w obszarach jak:

  • Procesy wynagradzania – ustalanie progów wynagrodzeń premiowych i zatwierdzanie godzin nadliczbowych, wyeliminowanie zbędnych formalności
  • Procesy onboardingu – każdy proces wdrożenia pracownika obejmuje „papierkową robotę” i powtarzalne zadania, które można zoptymalizować
  • Procesy rekrutacyjne – skracanie procesów rekrutacyjnych, poprawa ich terminowości oraz efektywności procesu preselekcji kandydatów.

To tylko trzy przykłady z wielu. Tam, gdzie jest proces (a wszystko jest procesem) jest możliwość optymalizacji. Pojawia się tylko pytanie którą metodę wybrać.

Rozwój i utrzymanie pracowników

Lean Six Sigma może pomóc ograniczyć marnotrawstwo i zwiększyć wydajność procesów HR. Jednak sam dział HR może również odgrywać aktywną i ważną rolę w tworzeniu kultury Six Sigma w firmie.

Na przykład, budując organizację opartą o kulturę Lean dążymy do zatrudniania Lean and Six Sigma Black Beltów, to oni należą do najważniejszych członków organizacji, jeśli chodzi o opracowywanie i wdrażanie procesów Six Sigma. Ale gdzie można znaleźć kandydatów na to krytyczne stanowisko i kto będzie nadzorował ich rozwój?

Organizacje zazwyczaj bardzo ostrożnie podchodzą do tego, kogo wyznaczają na te kluczowe role.

Menedżerowie HR mogą odgrywać wiodącą rolę w tym obszarze, współpracując z kierownictwem w celu ustalenia modelu kompetencji, który pomoże zidentyfikować osoby z największym potencjałem do doskonalenia się w rolach przywódczych Lean Six Sigma.

Niektóre z obszarów, na których mogą się skupić, obejmują:

  • Umiejętności komunikacyjne
  • Zdolności przywódcze
  • Umiejętności zarządzania
  • Specjalizacja w danej organizacji procesów
  • Pozytywne nastawienie

Szkolenie HR business partner i rozwijanie żółtych, zielonych i czarnych pasów jest ważne i skuteczne w poprawie ogólnej retencji pracowników, ale także umożliwia rozwój zawodowy kluczowym pracownikom. Taka sytuacja jest korzystna zarówno z punktu widzenia organizacji jak i indywidualnych pracowników. 

Kultura Six Sigma

Wiele umiejętności wymienionych dla Black Beltów jest konieczne do pełnienia funkcji lidera w HR. To nie jest przypadek. Dobrze jest mieć osoby z umiejętnościami w Six Sigma na stanowiskach kierowniczych HR. Dzisiejsze oferty pracy często zawierają listę umiejętności zawodowych związanych z Lean Six Sigma dla specjalistów HR.

Dzięki pracownikom przeszkolonym w Lean Six Sigma działy HR są lepiej przystosowane do tworzenia kultury zgodnej z Six Sigmaopartej na danych, skoncentrowanej na ciągłym doskonaleniu procesów i analitycznym podejściu. Często zdarza się, że dyrektorzy całkowicie popierają pomysł wdrożenia kultury Lean do organizacji, nie zawsze jednak wiedzą, jak ją wprowadzić.  Przeszkoleni w Lean Six Sigma specjaliści HR jako agenci zmian i adwokaci pracowników będą w stanie podjąć odpowiednie kroki, aby wdrażać kulturę ciągłego doskonalenia procesów.

Lean Six Sigma w HR może mieć znaczący wpływ na organizację. Dla osób pracujących w HR uzyskanie certyfikatu Six Sigma jest często pierwszym krokiem w kierunku połączenia tych dwóch obszarów.  

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

error

Spotkajmy się w mediach społecznościowych!