Kultura Six Sigma w organizacjach

Prawdopodobnie największą korzyścią, jaką Six Sigma przynosi organizacjom, które ją praktykują, jest sposób, w jaki przekształca pracowników z biernych uczestników, którzy często zauważają problemy, na aktywnych uczestników, którzy mają chęć ich rozwiązania.

Kultura Six Sigma może dosłownie przekształcić pracowników.

Osoby z certyfikatem Six Sigma mają kulturę umożliwiającą postrzeganie siebie i wykonywanej pracy inaczej niż tradycyjni pracownicy. 

Nauczono ich:

  • Postrzegaj pracę pod kątem przepływu procesów, a nie tylko działów i funkcji
  • Weź aktywny udział w definiowaniu ulepszeń i identyfikowaniu rozwiązań
  • Wykorzystaj odpowiednie umiejętności do tworzenia i wdrażania rozwiązań
  • Aktywnie angażują się w ciągłe doskonalenie

Dlaczego kultura jest ważna

Efektywne szkolenie Six Sigma kończy się „zaszczepieniem” tej metody przez pracowników i zmianą ich dotychczasowego stylu pracy.  Organizacje potrzebują kultury firmy, która utrzyma te cechy i uniemożliwi pracownikom powrót do ich starego zachowania i sposobu myślenia.

„Kultura zjada strategię na śniadanie”.

Ten cytat, przypisywany znanemu konsultantowi ds. Zarządzania, Peterowi Druckerowi, odnosi się szczególnie do Six Sigma. Bez kultury firmy, która wspiera metodologię Six Sigma , pracownicy mają skłonność do stopniowej rezygnacji z wiedzy, którą uzyskali podczas szkolenia Six Sigma i powrotu do swoich dawnych zachowań związanych z rozwiązywaniem problemów. Strategia ciągłego doskonalenia oparta na metodologii Six Sigma, która nie jest wspierana przez kulturę Six Sigma, ma znacznie większą szansę na niepowodzenie .  

Zarządzanie zmianą: klucz do tworzenia nowej kultury

Zarządzanie zmianą może pomóc w utrwaleniu nowej kultury w jednostkach i organizacjach. Rozważ te cztery sposoby wykorzystania zarządzania zmianą, aby zaszczepić w organizacji kulturę Six Sigma.

Stwórz świadomość i potrzebę

Proces ten zaczyna się na górze, ponieważ kierownictwo przekazuje korzyści wynikające z zastosowania metodologii Six Sigma w całej organizacji. Może to zapewnić cztery ważne korzyści organizacji:

  • Projekty są w stanie lepiej mieścić się w ramach czasowych i budżecie
  • Kierownictwo może wspierać projekty Six Sigma, przydzielając odpowiednie zasoby
  • Wsparcie kierownictwa dla projektów Six Sigma może zmniejszyć opór pracowników i innych interesariuszy
  • Opór przed zmianą może mieć mniejszy wpływ na spadek efektywności pracowników

Zkonfrontuj organizację ze zmianą

Kiedy kierownictwo wyższego szczebla przygotuje podwaliny pod zmianę kultury, dając swoje wsparcie metodzie Six Sigma, kolejnym etapem jest wdrożenie jej w całej organizacji. Najlepszym sposobem wprowadzenia Six Sigma do organizacji jest edukacja, szkolenie i certyfikacja. Im więcej pracowników otrzyma kompleksową wiedzę na temat działania Six Sigma podczas szkoleń online i offline, tym bardziej możemy liczyć na to, że metoda z powodzeniem zakorzeni się w kulturze organizacji.

Idź naprzód i bądź przygotowany na niespodzianki

Przestrzeganie planu zarządzania zmianą ma kluczowe znaczenie dla stworzenia klimatu, w którym kultura Six Sigma może się rozwijać. Jednak agenci zmian mogą napotkać ukryte przeszkody, które grożą wykolejeniem wdrożenia, mogą to być silnie zakorzenione tradycje lub przywiązanie do przestarzałych praktyk. Zarządzanie zmianą oznacza przygotowanie się na nieoczekiwane.

Nagradzaj szczodrze

Im więcej dajesz tym więcej otrzymujesz. Kiedy liderzy i pracownicy wykazują zachowania promujące kulturę Six Sigma, doceń ich wkład. Pamiętaj, aby wyjaśnić, w jaki sposób zachowanie wspierające wdrożenie Sigma przynosi korzyści firmie.

Organizacje, które chcą skutecznie zakorzenić kulturę Lean Six Sigma w organizacji promują ciągłe dążenie do doskonalenia procesów przez pracowników i doceniają ich starania.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

error

Spotkajmy się w mediach społecznościowych!