Technologia w miejscach pracy: raport z badania CIPD 06/2020 - TalentSfera Technologia w miejscach pracy: raport z badania CIPD 06/2020 - TalentSfera
Technologia w miejscach pracy: raport z badania CIPD 06/2020

Co o technologii w pracy myślą pracownicy? Raport z badania CIPD (06.2020)

Pandemia COVID-19 rzuciła światło na technologię, która umożliwia pracę wielu organizacjom do elastycznej i zdalnej pracy. Jednak okoliczności te zwróciły także uwagę na inne kwestie, takie jak produktywność, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, zaangażowanie i dobre samopoczucie pracowników, które należy wziąć pod uwagę przy wprowadzaniu nowych technologii w miejscu pracy.

Jeżeli technologia ma prowadzić do osiągnięcia lepszych wyników pracowników i firm, należy podczas wprowadzania nowych rozwiązań wziąć pod uwagę szerszy kontekst cyfryzacji i postępu technologicznego.

CIPD (ang. Chartered Institute of Personnel and Development) w swoim raporcie z czerwca 2020r. na temat doświadczenia pracowników związanych z technologią w miejscach pracy opiera się na szeregu badań, których celem jest lepsze zrozumienie w jaki sposób technologia wpływa na doświadczenie pracowników, ich efektywność oraz jakość pracy.

Poniżej pełna wersja raportu

Pobierz raport 

Poniżej kilka kluczowych wniosków i rekomendacji dla pracowników HR, którzy mierzą się z wprowadzaniem nowych technologii w ich organizacjach.

Technologie w pracy to duży potencjał, tylko wtedy gdy pracownicy będą zaangażowani w ich implementacje

Kluczowe wnioski z badania: 

Postrzeganie automatyzacji przez pracowników i jej wpływ

 • Zdecydowana większość pracowników uważa, że jest mało prawdopodobne, aby część (72%) lub całość (91%) ich pracy została zautomatyzowana w przyszłym roku.
 • Tylko 28% pracowników zostało przeszkolonych w celu przygotowania się do zmiany roli z powodu automatyzacji.
 • 32% pracowników oczekujących pewnego stopnia automatyzacji oczekuje również poprawy jakości pracy

Wpływ zmiany wykorzystania technologii na efektywność i doświadczenie pracowników

 • 32% pracowników zgłasza zmianę w korzystaniu z jednej lub więcej technologii w ciągu ostatniego roku.
 • Spośród osób, które doświadczają zmiany użytkowania technologii, 50% uważa, że potrzebują teraz więcej umiejętności i wiedzy, aby wykonywać swoją rolę, a 40% uważa, że ich zadania w pracy stały się bardziej złożone.
 • 80–93% pracowników nie uważa, że wzrost technologii poprawił wyniki biznesowe.

Dobre samopoczucie i równowaga między pracą a życiem prywatnym

 • 29% pracowników twierdzi, że korzystanie z urządzeń przenośnych zaciera granice między pracą a życiem rodzinnym.
 • 30% twierdzi, że korzystanie z urządzeń przenośnych utrudnia odejście od pracy.
 • Około jedna czwarta pracowników twierdzi, że ich praca miała negatywny wpływ na zdrowie fizyczne (24%) lub psychiczne (26%).
 • Wykorzystanie mediów społecznościowych do pracy wzrosło od 2013 r., Zwiększając się z 27% do 37%.

Monitorowanie i nadzór

 • 45% pracowników uważa, że monitorowanie odbywa się obecnie w ich miejscu pracy.
 • 86% uważa, że monitorowanie i nadzór w miejscu pracy wzrosną w przyszłości.
 • 73% pracowników uważa, że wprowadzenie monitorowania miejsca pracy naruszyłoby zaufanie między pracownikami a ich pracodawcami.

Głos pracowników

  • Tylko 35% pracowników i / lub ich przedstawicieli było konsultowanych w sprawie wprowadzenia i / lub wdrożenia nowych technologii.
  • Tam, gdzie nie konsultowano się z pracownikami w sprawie zmiany technologii, tylko 20% pozytywnie ocenia prawdopodobny wpływ na jakość ich pracy, w porównaniu z 70% w przypadku tych, z którymi się konsultowano. 

Zalecenia dla pracowników działów HR

 • Działy HR odgrywają strategiczną rolę w projektowaniu i transformacji technologicznej
 • Zanim zapadnie decyzja o inwestycji w nowe technologie skonsultuj to z pracownikami, dział HR w tej sytuacji to wewnętrzny rzecznik pracowników.
 • Buduj zaufanie, projektując strategie zarządzania zmianami i strategie komunikacyjne, które pomogą ludziom przejść i zrozumieć wpływ technologii na ich życie zawodowe. Upewnij się, że zamierzony cel, wyniki i granice jakiegokolwiek monitorowania są jasno, wyjaśnione i poparte polityką. 
 • Usprawnij szkolenie i rozwój pracowników poprzez nowoczesne rozwiązania edukacyjne, które będą wspierać pracowników w wykorzystaniu nowych technologii w przyszłości.
 • Opracowując kompleksowe podejście organizacji do zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników zastanów się w jaki sposób sprostać oczekiwaniom pracowników w kwestii korzystania z nowych technologii w pracy. Być może warto wprowadzić rozwiązania dotyczące „bycia online”, korzystania z poczty i komunikatorów.
Źródło: CIPD, 07.2020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

error

Spotkajmy się w mediach społecznościowych!