50 terminów z zakresu Agile, które każdy musi znać (szczegółowy słownik) - TalentSfera 50 terminów z zakresu Agile, które każdy musi znać (szczegółowy słownik) - TalentSfera
50 terminów z zakresu Agile, które każdy musi znać (szczegółowy słownik)

Miliony zespołów biurowych i wirtualnych  na całym świecie używają metody Agile, która  ewoluując przez lata, stworzyła wiele zasad, metodologii i praktyk Agile.

W rezultacie zespoły stosujące metodykę Agile stworzyły własną terminologię, która ułatwia poruszanie się po “zwinnym” świecie. 

Poniżej wyjaśnimy 50 kluczowych terminów Agile, które pomogą Ci rozszyfrować tę metodologię. 

1. Kryteria akceptacji
Definicja
Kryteria akceptacji to zestaw warunków, które oprogramowanie musi spełnić, aby zostało zaakceptowane przez klienta lub interesariusza.

W jaki sposób określa się te warunki?

Wszystko zależy od właściciela produktu. Musi on określić, czy dana funkcjonalność robi to, czego oczekują od niej użytkownicy (user story).

Synonimy

Client accepted/Zaakceptowany przez klienta

Definicja wykonania (DoD)/Definition of Done (DoD)

2. Test akceptacyjny
Definicja
Test akceptacyjny zapewnia, że dana funkcja oprogramowania działa poprawnie i spełnia kryteria akceptacji. Zwykle przeprowadza się go po opracowaniu oprogramowania.

Synonimy
Test użytkownika, test funkcjonalny/User test, functional test

Definicja
Manifest Agile to dokument podsumowujący 12 zasad Agile, które przyświecają ramom Agile.

Każda metodyka Agile ściśle przestrzega zasad i praktyk przedstawionych w Manifeście Agile.

Synonimy
Brak

Definicja
Jest to technika marketingowa, która w znacznym stopniu czerpie z praktyk i wartości Agile. Specjaliści od marketingu Agile pracują w sprintach, aby ich zespół mógł zrealizować wartościowe projekty w bardzo krótkim czasie.

Po każdym sprincie mierzą, jak dobrze poradził sobie ich projekt, i sprawdzają, jakie zmiany mogą wprowadzić, aby poprawić wyniki w kolejnym sprincie.

Marketing zwinny to także świetny sposób, aby zespół marketingowy mógł szybko reagować na szybko zmieniające się rynki, z którymi mamy dziś do czynienia.

Synonimy
Brak

Definicja
Sposób myślenia Agile to zestaw postaw, które zespół Agile lub Scrum powinien mieć w stosunku do swojej pracy.

Postawy te są inspirowane przez wartości i zasady Agile, takie jak

Szacunek
Współpraca
Ciągłe doskonalenie
Koncentracja na dostarczaniu wartości.


Jak rozwinąć postawę Agile?

Praktyk Agile lub trener Agile może pomóc zespołowi w przyjęciu postawy Agile.

Synonimy
Brak

Definicja
Agile Principle/Zasada Agile to przewodnia praktyka, która pomaga zespołom zrozumieć i przyjąć Agile.

Istnieje 12 zasad Agile, które dotyczą zadowolenia klienta, zwiększenia szybkości tworzenia oprogramowania oraz elastyczności.

Synonimy
Brak

Definicja
Agile Release Train to kombinacja wielu zespołów programistycznych Agile, wykorzystywana do realizacji dużych projektów na skalę przedsiębiorstwa.

Pomyśl o tym jak o mega zespole Scrum!

Przeciętnie składa się on z około 50-125 członków zespołu pracujących wspólnie nad różnymi częściami projektu. Podobnie jak zespół Scrum, zespół Agile Release Train pracuje w krótkich seriach zwanych iteracjami.

Jednak ich iteracje (zwane przyrostami programowymi) mają długość 5x większą niż zwykła iteracja!

Są one istotną częścią Scaled Agile Framework.

Synonimy

ART

Zwinne wytwarzanie oprogramowania to technika zarządzania projektami, która pozwala programistom stworzyć działający model oprogramowania w ciągu zaledwie kilku tygodni.

 Jak to jest możliwe?

Zespół realizujący projekt w sposób zwinny dzieli go na mniejsze cykle rozwojowe, zwane iteracjami lub sprintami.

Na koniec iteracji zespół Agile jest w stanie dostarczyć działające oprogramowanie zawierające tylko najważniejsze funkcje. Użytkownicy przekazują swoje opinie i sugestie, a zespół zwinny uwzględnia je w kolejnych iteracjach.

Cykl ten trwa do momentu stworzenia finalnego oprogramowania, które zachwyca klientów.

Z biegiem lat metodyka ta podzieliła się na różne ramy i metodologie, takie jak Scrum, Kanban, Lean i XP. 

Synonimy

zwinne zarządzanie oprogramowaniem, zwinne zarządzanie projektami, metodyka Agile, metoda Agile, podejście Agile, sposób Agile

Definicja
Transformacja zwinna to proces przekształcania całej organizacji w celu dostosowania jej do sposobu myślenia Agile.

Obejmuje to stworzenie środowiska pracy, które wspiera innowacyjność i elastyczność. Pozwala to także na wielofunkcyjność zespołu projektowego (posiadanie członków o różnych zestawach umiejętności).

Uwaga: Transformacja zwinna nie oznacza nauczenia zespołu stosowania zwinnych metodologii tworzenia oprogramowania.

Synonimy
Brak

Definicja
Jest to lista nowych funkcji produktu, aktualizacji, poprawek błędów itp. wymaganych przez użytkownika.

Na początku każdej iteracji właściciel produktu decyduje, nad którymi pozycjami z backlogu powinien pracować zespół. Po każdej iteracji backlog jest regularnie aktualizowany o sugestie użytkowników i nowe funkcje.

Synonimy
Backlog produktu, backlog sprintu

Definicja
Jest to spotkanie Scrumowe, na którym zespół Scrumowy porządkuje zaległości, aby upewnić się, że są one gotowe na następny sprint lub iterację. Innymi słowy, jest to jak wiosenne sprzątanie… ale dla zespołów Scrumowych!

Zwykle odbywa się na koniec sprintu.

Oto, co robi zespół podczas tego spotkania:

Usuwa niepotrzebne historyjki użytkownika
Tworzy nowe historyjki użytkownika na podstawie informacji zwrotnych od użytkowników
Określa priorytety cech, które muszą być uwzględnione w następnym sprincie


Synonimy
Pielęgnacja backlogu

Definicja
Wąskie gardła to problemy, które mogą całkowicie spowolnić proces tworzenia oprogramowania.

Zadanie sprintu przechodzi przez wiele etapów podczas procesu rozwoju, takich jak: ‘Do zrobienia’, ‘W trakcie realizacji’, ‘Przegląd’. Wąskie gardło pojawia się, gdy zbyt wiele zadań utknie na jednym etapie, jak korek z zadaniami projektowymi!

W rezultacie przepływ pracy w projekcie zwalnia do zera, a tego przecież nie chcemy w szybkim procesie Agile!

Dlatego właśnie zespół Agile zazwyczaj korzysta z tablicy Kanban, aby temu zapobiec.

Synonimy 

Przeszkoda, utrudnienie

Definicja
Burndown chart jest ważnym wykresem, który pomaga kierownikom projektów Agile śledzić:

  • Ilość pracy, jaka pozostała do wykonania w projekcie
  • Czas pozostały do ukończenia pracy

burndown chart in ClickUp

Oś x przedstawia czas pozostały do końca sprintu, a oś y liczbę zadań.

Synonimy
Wykres czasowy wydania, wykres czasowy sprintu

Definicja
Wykres burnup jest ważnym wykresem, który pomaga kierownikom projektów wizualizować:

  • Pracę, którą zespół Scrumowy wykonał w sprincie
  • Całkowitą ilość pracy w projekcie

burnup chartin ClickUp

Oś x przedstawia czas pozostały do końca sprintu, a oś y przedstawia ilość pracy (story points).

Tutaj zielona linia reprezentuje pracę, którą zespół Scrumowy wykonał do tej pory, a szara – pracę, która pozostała do wykonania.

Synonimy
Brak

Definicja
Ciągła integracja to praktyka Agile, w której programiści stale dodają swój kod do głównego systemu.

Jak to działa?

Specjaliści ds. rozwoju pracują niezależnie nad daną funkcjonalnością. Gdy funkcja jest ukończona, jest testowana pod kątem błędów.

Dopiero po pomyślnym przejściu testów automatycznych jest ona dodawana do ostatecznej wersji oprogramowania.

człowiek mówiący innemu człowiekowi, że zdałeś
Synonimy
Ciągłe dostarczanie, CI

Definicja
Jest to codzienne spotkanie prowadzone zwykle przez Mistrza Scrumowego. Każdego ranka zespół Scrum spotyka się na 15 minut, aby omówić nadchodzący dzień.

Każdy z członków krótko omawia następujące tematy:

  • Co planują zrobić dzisiaj
  • Co zrobili wczoraj
  • Problemy, które napotkali

Scrum Master podejmuje działania, aby rozwiązać wszelkie przeszkody, na jakie natrafił zespół Scrumowy.

Synonimy
Codzienny standup, Codzienne spotkanie Scrum

Definicja
Jest to biznesowo zorientowany framework Agile, który koncentruje się na całym projekcie od początku do końca. Podstawowym założeniem DSDM jest to, że praca wykonywana w projekcie Agile powinna być zgodna ze strategią firmy.

Synonimy
Brak

Definicja
Epopeja to duży pomysł lub funkcja, którą można podzielić na mniejsze historyjki użytkownika. Podobnie jak duże “eposy”, takie jak Władca Pierścieni, są podzielone na 3 książki.

Na przykład: epopeja o nazwie “Ulepszanie interfejsu użytkownika dla urządzeń mobilnych” może składać się z 3 historyjek użytkownika: “Dodaj mobilny koszyk”, “Optymalizacja szybkości” i “Spójna czcionka”.

Każdą historyjkę użytkownika można z kolei podzielić na łatwe do zarządzania zadania.

Synonimy
Opowieści epickie

Definicja
Jest to poziomy wykres słupkowy, który wizualizuje kolejność zadań na osi czasu projektu. Każde zadanie ma datę rozpoczęcia i zakończenia, aby zespół nie przekroczył terminów.


Synonimy
Oś czasu projektu

Definicja
Jest to przeszkoda, która zmniejsza produktywność zespołu Agile lub uniemożliwia całkowite ukończenie projektu.

Na przykład:

Problemy z komunikacją, rozproszenie uwagi w miejscu pracy.

Podczas spotkania Scrumowego, obowiązkiem Scrum Mastera jest usunięcie wszelkich przeszkód.


Blokady na drodze, problemy

Definicja
Jest to okres czasu, w którym zespół Agile musi stworzyć działające oprogramowanie. W przypadku zespołów Kanban i Scrum iteracja trwa zazwyczaj około 2-4 tygodni.

Synonimy
Sprint, przedział czasowy

Definicja
Jest to wysoce wizualny system Agile.

Zamiast pracować w ustalonych i zaplanowanych iteracjach, jak w Scrumie, zespoły Kanban pracują nad priorytetowymi zadaniami, kiedy tylko się pojawią. Celem Kanbana jest zapewnienie stałego strumienia pracy bez żadnych wąskich gardeł.

Jak to się robi?

Zespoły wprowadzają limit liczby zadań, nad którymi można pracować jednocześnie (tzw. limit WIP), dzięki czemu zespół nie pracuje wielozadaniowo i nie spowalnia wydajności.

Synonimy
Brak

Definicja
Tablica Kanban wizualizuje wszystkie prace w ramach projektu.

Jest to fizyczna lub wizualna tablica korkowa podzielona na 3-4 kolumny.

Każda kolumna tablicy Kanban reprezentuje status zadania, począwszy od “Do zrobienia”, “W trakcie realizacji” i “Wykonane”.

W systemie Kanban każde zadanie jest wizualizowane jako karteczka samoprzylepna. Za każdym razem, gdy członek zespołu kończy zadanie, karteczka jest przenoszona do odpowiedniej kolumny w następujący sposób:

Kanban board in ClickUp

Synonimy
Tablica zadaniowa, tablica biała, tablica korkowa

Definicja
Jest to zbiór zasad i praktyk optymalizujących proces rozwoju. Został zainspirowany podejściem lean manufacturing wprowadzonym przez Toyotę w latach 50-tych.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu projektami Lean i zasadach Lean z naszych dedykowanych artykułów.

Synonimy
szczupłe tworzenie oprogramowania

Definicja
Backlog produktu to terminologia Scrum, która odnosi się do listy nowych funkcji, aktualizacji, poprawek błędów itp. wymaganych przez użytkownika. Właściciel produktu jest odpowiedzialny za nadawanie priorytetów pozycjom w Backlogu produktu. Na początku każdej iteracji decyduje on o tym, nad którą pozycją w Backlogu produktu zespół powinien pracować.

Synonimy
Backlog

Definicja
Menedżer produktu wspiera zespół Agile w procesie rozwoju produktu od początku do końca.

Do jego głównych obowiązków należy:

rozwiązywanie problemów w procesie rozwoju
dbanie o to, by zespół dotrzymywał terminów realizacji projektów
współpraca z innymi działami firmy, takimi jak sprzedaż, marketing i obsługa klienta.
Uwaga: Menedżer produktu i właściciel produktu nie są zamiennymi terminami Agile.

Synonimy
Kierownik projektu

Dokładnie rozumieją potrzeby i wymagania klienta, a następnie dodają te elementy do wykazu produktów.

Ale to nie wszystko!

Otrzymują również informacje zwrotne od klientów i przekazują je zespołowi programistów.

Synonimy
Brak

Definicja
Refaktoryzacja jest praktyką programowania ekstremalnego.

W tym przypadku zespoły programistów Agile “czyszczą” kod poprzez:

Usuwanie zbędnych fragmentów kodu
Usuwanie niepotrzebnych funkcji
W rezultacie powstaje prostszy kod, który może być zrozumiany przez każdego programistę.

Uwaga: Refaktoryzacja nie zmienia sposobu działania kodu, a jedynie poprawia jego wewnętrzną strukturę i architekturę.

Synonimy
Restrukturyzacja

Definicja
Plan wydania przedstawia wszystkie funkcje, które będą zawarte w następnym wydaniu, wraz z szacowaną datą wydania.

Jest to coś w rodzaju zwiastuna filmowego projektu Agile!

Plan wydania obejmuje zwykle okres kilku miesięcy.

Synonimy
Brak

Definicja
Jest to metodologia Agile, która pozwala dużym firmom na wdrożenie praktyk Lean i Agile w całej organizacji. SAFe łączy wszystkie zespoły programistów w firmie, aby pracowały nad tworzeniem dużego oprogramowania na skalę przedsiębiorstwa.

Jak to się dzieje?

Organizuje wiele zespołów Agile w jeden duży zespół zwany Agile Release Train, dzięki czemu mogą one efektywnie współpracować.

Jesteś ciekawy, co to jest Scaled Agile Framework? Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o tej metodzie Agile.

Synonimy
SAFe

Definicja
Scrum to metodologia Agile, w której zespół pracuje w krótkich, trwających od 2 do 4 tygodni cyklach, zwanych sprintami. Na koniec sprintu zespół dostarcza produkt klientom, a klienci z kolei przekazują  swoje uwagi.

Co dzieje się w sprincie Scrum?

Zespół Scrumowy ustala dokładny plan sprintu, dzięki czemu każdy wie, co ma zrobić. Ponadto zespoły organizują regularne spotkania Scrumowe w celu zarządzania procesami w ramach sprintu.

W świecie Agile, Scrum jest najbardziej popularnym narzędziem.

W rzeczywistości około 66% zespołów Agile używa Scruma lub jakiejś jego formy!

Definicja
Scrumban to hybrydowa metodyka Agile, która łączy w sobie elementy, zgadliście… Scruma i Kanbana!

Ma strukturę Scruma i ciągły przepływ pracy Kanbana. Jest to przydatne, gdy zespół Kanban chce przestrzegać kilku praktyk Scrum, a zespół Scrum chce wypróbować metodę Kanban.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tej intrygującej metodzie Agile? Kliknij tutaj.

Synonimy
Brak

Definicja
Jest to wirtualna lub fizyczna tablica, na której wyświetlane są zadania do wykonania w danym sprincie.

Tablica Scrum jest niemal identyczna z tablicą Kanban.

W przeciwieństwie do tablicy Kanban, tablica Scrum nie ma ograniczenia liczby zadań, które mogą znajdować się jednocześnie w jednej kolumnie.

Aby dokładniej przyjrzeć się tablicy Scrum, kliknij tutaj.

Synonimy
Tablica zadaniowa, tablica biała, tablica korkowa

Definicja
Mistrz Scrum jest liderem Scrum. Organizuje spotkania, usuwa przeszkody i współpracuje z właścicielem produktu, aby upewnić się, że rejestr produktów jest aktualny.

Uwaga: Mistrz Scruma nie kieruje członkami zespołu.

Zamiast tego rozwiązuje problemy, które mogą mieć członkowie zespołu.

Definicja
Spotkanie Scrumowe jest istotną częścią struktury Scrum. Bez nich sprint nie miałby żadnej struktury ani planu projektu!

Istnieje pięć rodzajów spotkań Scrumowych, które odbywają się w trakcie sprintu.

Każde spotkanie Scrumowe umożliwia całemu zespołowi wykonanie ważnych zadań sprintu, takich jak:

Tworzenie planu sprintu na spotkaniu planowania sprintu
Wspólne rozwiązywanie problemów podczas Codziennego Scruma
Porządkowanie zaległości podczas spotkania dotyczącego dopracowywania zaległości
Zademonstrowanie działającego oprogramowania klientowi podczas przeglądu sprintu
Przeanalizowanie wyników sprintu podczas retrospektywy sprintu
Chcesz przyjrzeć się bliżej spotkaniom Scrum? Kliknij tutaj.

Synonimy
Ceremonie Scrum, Ceremonie Agile

Definicja
Jest to specjalne spotkanie Scrumowe dla dużych zespołów Scrumowych.

Tutaj duże zespoły Agile (ponad 12 członków zespołu) są dzielone na mniejsze zespoły Scrumowe (około 5-10 członków). Każdy mały zespół Scrumowy wyznacza jednego członka jako “ambasadora”.

Każdego dnia wszyscy ambasadorzy spotykają się w Scrum of Scrums, aby aktualizować swoje postępy i rozwiązywać problemy.

Synonimy
Meta Scrum

Definicja
Jest to wielofunkcyjny zespół składający się z 5-10 osób o różnych umiejętnościach, takich jak projektowanie graficzne, UX, kodowanie itp. Pracują oni razem nad rozwojem produktu w ramach Scrum.

Każdy zespół Scrumowy ma zazwyczaj 3 kluczowe role:

Właściciel produktu
Mistrz Scrum
Programiści
Chcesz przyjrzeć się bliżej poszczególnym członkom zespołu Scrum oraz ich rolom i obowiązkom? Kliknij tutaj.

Synonimy
Brak

Definicja
To inny termin określający iterację.

Jednak sprint jest terminem pochodzącym ze Scruma i zwykle jest określeniem używanym przez zespoły Scrumowe.

Inna różnica między nimi polega na tym, że sprinty mają jednakową długość (2-4 tygodnie) w zwinnym procesie rozwoju. Natomiast iteracje mogą mieć różną długość, zależnie od charakteru pracy.

Synonimy
Przedział czasowy, iteracje

Definicja
Jest to lista funkcji, poprawek błędów, wymagań użytkowników oraz zadań, nad którymi zespół Scrumowy musi pracować w trakcie sprintu.

Podczas spotkania dotyczącego planowania sprintu właściciel produktu decyduje, jakie pozycje z backlogu należy dodać do backlogu sprintu.

Uwaga: Raz ustalony backlog sprintu nie może być zmieniony w trakcie sprintu.

Potrzebujesz wskazówek, jak stworzyć backlog sprintu? Kliknij tutaj.

Synonimy
Backlog iteracji

Definicja
Cel sprintu to pożądany rezultat, który zespół Scrumowy chce osiągnąć podczas sprintu. W większości przypadków rezultatem końcowym jest działający model oprogramowania, który można pokazać interesariuszom.

A jak zespoły osiągają cel sprintu?

Zespoły Scrumowe muszą ukończyć tworzenie wszystkich elementów z backlogu sprintu przed jego zakończeniem.

Synonimy
Cele iteracji

Definicja
Planowanie sprintu to spotkanie Scrumowe, na którym zespół Scrumowy decyduje o pracy, jaką musi wykonać w trakcie sprintu.

Obejmuje to zbieranie elementów (takich jak historie użytkowników) z dziennika sprintu i dzielenie ich na mniejsze, bardziej wykonalne zadania.

Uwaga: Dobre spotkanie planowania sprintu często gwarantuje powodzenie sprintu.

Synonimy
Spotkanie planowania sprintu, spotkanie planowania Agile

Definicja
Retrospektywa sprintu to spotkanie Scrumowe, na którym zespół Scrumowy analizuje swoje wyniki na koniec sprintu.

Zespół wykorzystuje metryki, wykresy i raporty Agile, aby zobaczyć, w czym jest najlepszy, a co wymaga poprawy.

Synonimy

Spotkanie retrospektywne

Definicja
Przegląd sprintu to spotkanie Scrumowe, na którym zespół Scrumowy demonstruje interesariuszom działający model oprogramowania.

Wraz z demonstracją produktu zespół Scrum przygotowuje prezentację, w której przedstawia nowe funkcje, poprawki błędów i inne zmiany.

Na koniec przeglądu interesariusze przekazują cenne uwagi, które są wdrażane w następnym sprincie.

Synonimy
spotkanie przeglądu sprintu

Definicja
Jest to termin odnoszący się do każdej osoby spoza zespołu Agile, która jest związana z projektem. Może to być inwestor, account manager, zespół sprzedaży lub klient.

Dowiedz się więcej o interesariuszach tutaj.

Synonimy
Brak

Definicja
Jest to miara wysiłku, jaki zespół będzie musiał włożyć w wykonanie zadań projektowych (historyjek użytkownika).

Jak się je oblicza?

Czas potrzebny do ukończenia najprostszj historyjki użytkownika jest traktowany jako wartość bazowa i otrzymuje 1 punkt. Pozostałe historyjki użytkownika otrzymują punkty proporcjonalnie do wartości bazowej.

Na przykład, jeśli historyjka, której opracowanie zajmuje 2 godziny, otrzymuje 1 punkt, to historyjka, której opracowanie zajmuje 4 godziny, otrzymuje 2 punkty.

Synonimy
Brak

Definicja
Jest to ogólny termin Agile, który może odnosić się zarówno do tablicy Kanban, jak i Scrum.

Synonimy
Tablica Kanban, Tablica Scrum, Tablica korkowa, Biała tablica.

Definicja
Jest to krótki opis konkretnej cechy produktu lub funkcji, która może się przydać klientom.

Historyjka użytkownika wygląda mniej więcej tak:

“Jako (nazwa użytkownika/typ użytkownika), chcę (wykonać pewną czynność), aby móc (osiągnąć cel).”

Synonimy
Cele użytkownika

Definicja
Element pracy to termin Agile, który odnosi się do różnych rodzajów pracy, które muszą być wykonane w ramach projektu.

Oto kilka przykładów:

Historia użytkownika
Zadanie
Poprawki błędów
Epika


Synonimy
Obiekt pracy/ work item

Definicja
Jest to jednostka miary, która określa ilość pracy, jaką zespół może wykonać podczas iteracji.

Mierzy się ją poprzez obliczenie średniej liczby zadań/opowieści o użytkowniku ukończonych w sprincie. Zespoły zwinne używają do tego celu wykresu velocity.

velocity chart in clickup


Synonimy
Brak

Definicja
Extreme Programming to metodyka tworzenia oprogramowania, w której zespół musi ukończyć działające oprogramowanie w ciągu 1-2 tygodni, a nie jak zwykle w 2-4 tygodniowych iteracjach.

W tym przypadku wszystkie konwencjonalne praktyki metodyki Scrum są podkręcone do jedenastu, dzięki czemu zespoły mogą szybko reagować na wymagania klienta.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tej ekscytującej metodzie Agile? Kliknij tutaj.

Synonimy
ekstremalny Scrum

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

error

Spotkajmy się w mediach społecznościowych!