TalentSfera to dynamicznie rozwijająca się firma szkoleniowo-doradcza, która rozwiązuje problemy HR! Odpowiadając na wyzwania świata VUCA oferujemy hybrydowe usługi, które łączą tradycyjne metody z innowacyjnym podejściem. Jako zewnętrzny Partner Biznesowy w HR – Rekrutujemy, szkolimy, optymalizujemy – Tworzymy HR 4.0! 

Każda osoba biorąca udział w naszych projektach dostaje bezpłatne wsparcie coacha kariery, który opiekuję się kandydatem na każdym etapie procesu. 

ZADANIA

1. Uzgadnianie z kontrahentami, we współpracy z Działem Prawnym i Podatkowym, umów handlowych, w tym:
a. Umowy ramowe typu EFET na energię i gaz
b. Umowy ramowe na prawa majątkowe, emisje CO2
c. Umowy niestandardowe związane z obrotem energią
d. Umowy sprzedaży do odbiorców końcowych
e. Umowy zakupu energii
2. Weryfikacja zgodności procesu zawierana umów z obowiązującymi procedurami oraz kompletności i poprawności dokumentacji związanej z umowami
3. Wsparcie procesu oceny kredytowej kontrahentów
4. Współpraca przy rozliczeniu umów na energię elektryczną, gaz ziemny, emisje CO2, prawa majątkowe i gwarancje pochodzenia z kontrahentami na rynku detalicznym i hurtowym, w tym:
a. Rozliczanie kontrahentów za pomocą systemu bilingowego
b. Pozyskiwanie danych do modeli rozliczeniowych dot. klientów strategicznych
c. Przygotowanie danych do raportowania
d. Wsparcie procesu windykacji
5. Współpraca przy obsłudze powiązanej spółki zagranicznej obejmująca:
a. rozliczenia energii elektrycznej na rynku hurtowym i wsparcie procesu raportowania
b. współpracę z agencjami celnymi w zakresie odpraw celnych związanych z obrotem energią i gazem
c. współpraca ze służbami księgowymi i prawnymi obsługującymi spółkę zagraniczną
6. Kompletowanie, kontrola i archiwizowanie dokumentów
7. Współpraca z innymi częściami organizacji oraz Grupy

8. Wsparcie innych procesów Działu Back Office w tym w zakresie zastępstw

WYMAGANIA

1. Wykształcenie wyższe II stopnia
2. Komunikatywna biznesowa znajomość języka angielskiego
3. Znajomość języka ukraińskiego lub rosyjskiego będzie ważnym dodatkowym atutem
4. Minimum dwa lata doświadczenia na podobnym stanowisku w sektorze energetycznym
5. Znajomość standardów umów stosowanych na rynku energetycznym
6. Znajomość pakietu MS Office, umiejętność obsługi urządzeń biurowych

OFERUJEMY

• Umowa na pełny etat na okres próbny, po okresie próbnym na czas nieokreślony
• Motywacyjny system wynagradzania (system premii rocznych)
• Współpraca z jednym najlepszych zespołów handlowych na rynku energii w Polsce
• Możliwość rozwoju
Facebook
Twitter
LinkedIn
error

Spotkajmy się w mediach społecznościowych!