Lean management w optymalizacji procesów HR

990,00 

 

Kategoria:

Description

09.05.2021, 9.30-15.30

Jakie korzyści uzyskasz z udziału w programie?

1. w zakresie wiedzy: uczestnik ma wiedzę z zakresu głównych koncepcji Lean, funkcji HR w środowisku Lean, pozna podstawy standaryzacji procesów
2. w zakresie umiejętności: uczestnik potrafi mapować procesy, korzystać z narzędzi Lean.
3. w zakresie kompetencji społecznych: uczestnik jest gotów do optymalizacji procesów HR przy wykorzystywaniu narzędzi Lean, Nabycie umiejętności zaplanowania działania poprawy
efektywności zespołów realizujących prace mało powtarzalne i przy zmieniającym się obciążeniu występujące często w pracy HR

 

Ramowy plan wykładu:

Moduł 1

1. Wprowadzenie do Lean Management
a) Co firma/dział może zyskać z wdrożenia Lean Management?
b) Główne przeszkody we wprowadzaniu Lean Management
c) Przekonywanie innych, że Lean Management jest opłacalny
2. Uczestnicy i interesariusze w działaniach Lean Management
a) Dla kogo jest Lean Management – przejście z produkcji do środowiska biurowego
3. Wyzwania dla Lean Management w środowisku administracyjnym
4. Marnotrawstwo procesach usługowych i biurowych
5. Czy można stosować tylko niektóre z narzędzi Lean Management?
6. Poznanie narzędzi Lean, które możemy zastosować w dziale HR
7. Podstawowe narzędzia Lean możliwe do zastosowania w pracy działu HR: metodologia
rozwiązywania problemów, diagram Ishikawy, 5 Why, raport A3, budowanie systemu
sugestii Kaizen, mapowanie procesu, mapowanie strumienia wartości, 5S, standaryzacja
pracy, six sigma
8. Metodologia pozwalająca określić, ile osób jest wymaganych w poszczególnych zespołach
przy obecnym lub spodziewanym popycie (wolumenie spraw)
9. Doskonalenie procesów mało powtarzalnych i przy zmiennym obciążeniu pracą, kiedy
podstawowe metody mapowania procesów już nie wystarczają
10. Jak można zmierzyć działania usprawniające?

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lean management w optymalizacji procesów HR”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may also like…