Kompetencje HR Biznes Partnera- Coaching umiejętności własnych ( + badanie Gallupa)

990,00 

Kategoria:

Description

27.03-28.03.2021, 9.30-15.00.

Jakie korzyści uzyskasz z udziału w programie?

1. w zakresie wiedzy: uczestnik ma wiedzę z zakresu współczesnych modeli organizacji działów
HR, potrafi zdefiniować rolę HR Business Partnera oraz określić jego zakres funkcjonowania,
zdefiniować jego zadania oraz główne cele, w zależności od przyjętego modelu organizacji funkcji
HR, zna nowe trendy i narzędzia stosowane w zarządzaniu kapitałem ludzkim oraz praktyczne
aspekty pracy HR Business Partnera
2. w zakresie umiejętności: uczestnik potrafi nazwać potrzeby i problemy pojawiąjące się w
organizacji, które podejmowane są i realizowane przez HR Business Partnerów, wie w jaki sposób
odpowiadać na nie i jakie podejmować działania. Potrafi stosować standardy ważne w pracy HR
Business Partnera.
3. w zakresie kompetencji społecznych: uczestnik jest gotów do profesjonalnego zachowania i
budowania partnerskich relacji jako HR Business Partner

moduł II

1. w zakresie wiedzy: uczestnik zna i rozumie teoretyczne podstawy związane z radzeniem sobie
ze stresem i wzmacnianiem odporności psychicznej, kontrolą emocjonalną.
2. w zakresie umiejętności: uczestnik potrafi zdiagnozować własny potencjał zawodowy i
uaktywnić osobisty potencjał oraz zaplanować własny dalszy rozwój
3. w zakresie kompetencji społecznych: uczestnik podejmuje refleksję nad własnym działaniem i
wykorzystaniem własnego potencjału, jest gotów do pracy nad rozwojem własnym i
doskonaleniem efektywności pracy własnej

Ramowy plan wykładu:

Moduł 1

1. Współczesne zarządzanie zasobami ludzkimi a rola działu HR
2. Charakterystyka roli Business Partnera w organizacji:
a. Zakres zadań
b. Pełnione funkcje i miejsce w zespole HR
c. Business Partner a budowanie wartości firmy
3. Business Partner jako TVL
4. Praktyczne aspekty funkcjonowania Business Partnera w organizacji

Moduł 2

1. Znaczenie samowiedzy dla kształtowania rozwoju osobistego (diagnoza własnego potencjału)
– Test Gallupa
2. Techniki radzenia sobie z emocjami i napięciem w trudnych sytuacjach
3. Inteligencja emocjonalna
4. Świadomość emocji jako podstawowa zdolność emocjonalna
5. Zarządzanie własnymi emocjami

 

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kompetencje HR Biznes Partnera- Coaching umiejętności własnych ( + badanie Gallupa)”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.