Employer Branding, Strategiczne zarządzanie i controling personalny

990,00 

Kategoria:

Description

 

Jakie korzyści uzyskasz z udziału w programie?

1. w zakresie wiedzy: uczestnik zna najnowsze trendy z zakresu budowania marki pracodawcy, a także posiada praktyczną wiedzę na temat podstawowych koncepcji i praktycznych narzędzi wykorzystywanych w budowaniu Employer Brandingu, słuchacz potrafi kreować markę
pracodawcy i dbać o pozytywne relacje z najważniejszymi interesariuszami organizacji.
2. w zakresie umiejętności: uczestnik potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu EB, a także zaprojektować, wdrożyć oraz ocenić działania z zakresu Employer Brandingu
3.w zakresie kompetencji społecznych: uczestnik jest gotów do efektywnego komunikowania i budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy

moduł II

1. w zakresie wiedzy: uczestnik ma wiedzę z zakresu analizy strategii zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji, rozumie istotę strategicznego
zarządzania kapitałem ludzkim i kreowania wartości w obszarze zarządzania ludźmi w organizacji,słuchacze poznają ideę zarządzania przez pomiar w organizacji oraz sposoby badania efektywności działań HR.
2. w zakresie umiejętności: uczestnik potrafi zaprojektować działania HR, które organizacja możepodjąć, by realizować założone cele
strategiczne,
3. w zakresie kompetencji społecznych: uczestnik jest gotów do profesjonalnego planowania działań w obszarze HR

Ramowy plan wykładu:

Moduł 1

1. Employer branding czyli jak budować wiarygodną markę pracodawcy – wprowadzenie do
koncepcji, podstawowe definicje i założenia
2. Tworzenie strategii budowania marki pracodawcy
3. Budowanie wizerunku pracodawcy wewnątrz i na zewnątrz firmy
4. Employer branding w procesie rekrutacyjnym
5. Narzędzia budowania wizerunku pracodawcy
6. Pomiar i ocena działań employer branding

Moduł 2

1. Podstawy strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim
a) Rola ZL w strategii organizacji
b) Praktyka strategii HR (formułowanie strategii, dopasowanie pionowe i poziome, przykłady)
c) Rodzaje strategii personalnych
2. Analiza strategiczna w obszarze personalnym
a) Metody analizy otoczenia zewnętrznego
b) Metody analizy otoczenia wewnętrznego
3. Pomiar kapitału ludzkiego
a) Podstawy controllingu personalnego
b) Zarządzanie przez pomiar
c) Zmierzyć niemierzalne – nowoczesne metody pomiaru rezultatów HR

 

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Employer Branding, Strategiczne zarządzanie i controling personalny”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.