Design Thinking

990,00 

Kategoria:

Description

08.05.2021, 9.30-15.30

Jakie korzyści uzyskasz z udziału w programie?

1. w zakresie wiedzy: uczestnik ma wiedzę z zakresu projektowania systemów analityki w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, projektowania narzędzi, metod gromadzenia i analizy danych, uczestnicy poznają najnowsze trendy zakresie badania i umacniania i zaangażowania i satysfakcji pracowników oraz zarządzania talentami w firmie, słuchacz potrafi wykorzystać narzędzia statystyczne w praktyce zarządzania ludźmi.
2. w zakresie umiejętności: uczestnik potrafi posługiwać się jakościowymi oraz ilościowymi miarami efektywności działań z zakresu HR oraz sposobami wyszukiwania i interpretacji danych.
3. w zakresie kompetencji społecznych: uczestnik jest gotów do rozwiązywania problemów przy pomocy przeprowadzonych badań w praktyce

 

Ramowy plan wykładu:

Moduł 1

1. Analityka w HR – wprowadzenie do zagadnienia
2. Źródła i rodzaj danych w HR
a. Dane wtórne a dane pierwotne
b. Jakościowa a ilościowa analiza danych
3. Metody i techniki pozyskiwania informacji
4. Wskaźniki i miary w analityce w HR
5. Przegląd narzędzi do gromadzenia i analizy danych
6. Projektowanie procesów i systemu analityki w obszarze HRM
7. Analityka HR w rekrutacji i zarządzaniu talentami w firmie
8. Analityka w wynagradzaniu i zarządzaniu efektywnością pracy
9. Efektywne raportowanie – wizualizacja wyników analiz dostosowana do odbiorców
10. Proces Design Thinking – wprowadzenie do zagadnienia
11. Narzędzia DT

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Design Thinking”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.