Jak uczyć się efektywniej? Pobierz swój indywidualny dziennik szkoleniowy

Kilka słów o refleksyjnym uczeniu się…. Najogólniej definiując modele refleksyjnej praktyki są różnymi sposobamipatrzenia wstecz w celu uczenia się z tego, co było. Nabywane doświadczenie jestźródłem interioryzacji planu postępowania w podobnych sytuacjach w przyszłości. Popularne modele refleksyjnego uczenia się mają budowę etapową lub cykliczną. Np. cykl Kolba, model Bortona, Gibsa. Słynny cykl Kolba… Cykl Kolba